Współpraca fundacji Galicea z PWSTE w Jarosławiu

w latach 2013-2015

 

1. Bezpłatne warsztaty dla studentów PWSTE w Jarosławiu

  • „Programowanie nie jest trudne” zorganizowane w semestrze zimowym 2013/2014 (odbyło się 5 zajęć),

  • „Bazy danych”. Warsztaty zorganizowane w lutym/marcu 2015 dla studentów informatyki PWSTE w ramach programu „Kierunki zamawiane” (były to jedyne działania finansowane przez PWSTE ze środków przeznaczonych na kształcenie w ramach kierunków zamawianych),

  • Tworzenie aplikacji i stron internetowych - warsztaty realizowane w roku akademickim 2015/2016.

Unikalność naszej platformy e-learningu polega na tym, że niektóre kursy są przygotowywane we współpracy z przedsiębiorstwami. Dzięki temu przekazywana wiedza wykracza poza standardy akademickie i przyczynia się do kształcenia specjalistów ściśle pod potrzeby rynku.

 

zobacz: link