Rada Biznesu powstała przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu w dniu 27 listopada 2013 roku. Rada ma być z założenia forum dla realizacji projektów o zasięgu lokalnym i regionalnym przy współpracy nauki z biznesem.

 

Wypracowane podstawy działalności Rady zawierają DOKUMENTY PROGRAMOWE.

 

 

Rada Biznesu spotyka się regularnie na terenie PWSTE w Jarosławiu. Zobacz informacje z jej bieżącej działalności: http://biznes.pwste.edu.pl/rada-news