Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchodzony jest co roku 17 maja. W Polsce jest obchodzony w formie festiwalu informatycznego, obejmującego publiczne debaty, konferencje, imprezy popularyzacyjno-edukacyjne, konkursy dla młodszych itp…

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna włącza się w obchody tego święta, organizując związane z nim imprezy w dniu 24 maja 2016 o godzinie 10-tej.

Serdecznie zapraszamy!

W tym roku hasłem obchodów jest:

Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych

 

Więcej informacji znajdziesz na stronach PTI: www.sdsi.pti.org.pl .