Czwarta edycja konkursu „Jestem Przedsiębiorczy” odbyła się na terenie PWSTE w Jarosławiu w marcu 2016. W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele Uczelni, instytucji i przedsiębiorców oraz reprezentanci Rady Biznesu przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania. Wybrano 6 najlepszych biznesplanów, których autorzy uzyskali awans do III etapu konkursu.

W dniu 1 grudnia 2015 r. wręczone zostały akty powołania 18 Członkom Rady Biznesu działającej od 27 listopada 2013 r. przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania naszej Uczelni. Przyjęto także Regulamin jej funkcjonowania, wyłaniając częściowo 5-osobowy Zarząd.

W dniu 24 lutego 2015 r. w Centrum Kultury Akademickiej PWSTE w Jarosławiu miało miejsce posiedzenie Konwentu rozszerzone o spotkanie z przedstawicielami liczącej 19 przedsiębiorstw Rady Biznesu funkcjonującej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania oraz interesariuszy zewnętrznych naszej Uczelni.

W dniu 15 stycznia 2015 r. w Sali Senackiej PWSTE w Jarosławiu miało miejsce kolejne z rzędu spotkanie Rady Biznesu funkcjonującej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania naszej Uczelni. Misją przedsięwzięcia jest wypracowanie modelu platformy współpracy środowiska naukowo-dydaktycznego, biznesowego oraz samorządu lokalnego i powiatowego przy osiągnięciu równowagi w potrzebach partnerów.

W dniu 28 stycznia 2014 r. miało miejsce drugie spotkanie Rady Biznesu powstałej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu w dniu 27 listopada 2013 r. Jej działania w założeniu pomysłodawców powinny stanowić dialog o zasięgu lokalnym i regionalnym, służący interesom wszystkich zaangażowanych stron, a przede wszystkim korzyściom przedsiębiorców, miasta i regionu oraz społeczności akademickiej.

Misją przedsięwzięcia jest wypracowanie modelu platformy współpracy środowiska naukowo-dydaktycznego, biznesowego oraz samorządu lokalnego i powiatowego, osiągając równowagę w potrzebach partnerów.
Główne założenia rozpoczynającej działalność inicjatywy przedstawił tradycyjnie Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania, dr Andrzej Olak. W organizację Rady Biznesu czynnie zaangażowana jest także dr inż. Lucyna Szczygieł z Instytutu Ekonomii i Zarządzania. W spotkaniu uczestniczył również Kanclerz naszej Uczelni, Robert Wiśniewski.

Rada Biznesu powstała przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu w dniu 27 listopada 2013 roku. Rada ma być z założenia forum dla realizacji projektów o zasięgu lokalnym i regionalnym przy współpracy nauki z biznesem.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi:

 • Jerzy Batycki, Starosta Jarosławski;
 • Stanisław Misiąg, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia;
 • Roman Kałamarz, Wójt Gminy Jarosław;
 • Wiesław Cybulak, Dyrektor Zakładu Cargill Poland Sp. z o.o.,
 • Marzenia Żorniak - reprezentująca Jana Pajdę, Prezesa Zarządu Fabryki Pieczywa Cukierniczego "SAN" - PAJDA Sp. z o.o.
 • Tadeusz Pijanowski, niezależny biznesmen z miasta Jarosławia
 • Halina Kot, Dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK w Jarosławiu;
 • Wojciech Kostecki, Dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK w Przemyślu;
 • Monika Bieganowska, Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.;
 • Piotr Labiszak, Dyrektor Banku Pekao S.A. w Jarosławiu; 
 • Teresa Budzyńska, Zastępca Dyrektora Jarosławskiego Oddziału Zakładów Mięsnych „SOKOŁÓW" S.A.;
 • Edyta Domagalska, Kierownik Sprzedaży PZU S.A. w Jarosławiu;
 • Patrycjusz Gaweł, Prezes Zarządu Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDEXIM S.A.; 
 • Józef Rząsa, Prezes Zarządu „EKOTECH";
 • Mieczysław Golba, Prezes Fabryki Domów „Golbalux";
 • Wojciech Domaradzki, Prezes Przedsiębiorstwa "Food-Inn" Sp. z o.o. w Jarosławiu;
 • Mieczysław Słoma, Prezes Firmy Handlowej „Korona";
 • Piotr Malinowski, Prezes Bamal Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego i Usług Wielobranżowych.

Więcej informacji na temat spotkania: http://www.pwste.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia-jednostek-uczelni/instytut-ekonomii-i-zarzadzania/1667-powstanie-rady-biznesu-przy-instytucie-ekonomii-i-zarzadzania